Régmúlt

Az 1920-ban alapított egykori Gamma Műszaki Rt. irányítását 1921-ben a Juhász testvérek vették át. A gyártott termékek listáján többek között geodéziai eszközök és optikai műszerek szerepeltek. Az 1930-as évekre az alkalmazottak száma már meghaladta a 100-at. A cég fő tevékenységi körét a katonai eszközök fejlesztése és gyártása képezte. A kor legfejlettebb termékét, a lőelemképzőt, amely tulajdonképpen egy analóg számítómű, a Gamma Művek fejlesztette ki. Korának vitathatatlan bajnoka, több mint 30 országból érkeztek be megrendelései. Ebben az évtizedben helyezték üzembe a lencse-csiszoló műhelyt is. Az 1940-es években a Gamma Műszaki Rt. elérte legnagyobb létszámát, köszönhetően a hadiipari megrendeléseknek. Az alkalmazottak száma meghaladta a 4000 főt. Az 1945-től 1960-ig terjedő időszakban a cég pénzügyi újraszervezése és újrastrukturálása került a középpontba. Az 1950-es években a cég a katonai (légvédelmi rendszerek, lokátorok) és civil (lencsék, kamerák, távcsövek) megrendeléseknek is eleget tett, valamint a nukleáris ipar felé is megtette első lépéseit. Külön érdekesség, hogy 1956-ban Pavlics Ferenc, a cég főmérnöke elhagyta a vállalatot, és a General Motors-nál folytatta munkáját (1967 és 1971 között ő vezette a NASA Apolló-programját - Holdjáró jármű). A vállalat a Gamma Művek nevet vette fel.

Közelmúlt és a rendszerváltás utáni időszak

Az 1960-as és 1970-es években a vállalat az olaj- és gázipar felé nyitott. Kialakult a Gamma Műveken belül az irányítástechnikai és méréstechnikai profilt megvalósító terület. A fejlesztési főosztályon belül geofizikai fejlesztési, nukleáris orvos diagnosztikai, haditechnikai és folyamatirányítási osztályok alakultak. Több gázkromatográfot, gázmennyiségmérőt és nyomástávadót fejlesztettek és ezeket szabadalommal is ellátták. A közép-európai régióban a Gamma Művek a nukleáris és kémiai védőfelszerelések vezető fejlesztőjévé vált. 1965-től a Gamma Művek részét képező Folyamatirányítási Főosztályként működő, tervezéssel, fejlesztéssel és gyártással foglalkozó, Dányi Dezső vezette osztály megvalósította a Krohne céggel kötött know-how szerződés alapján a víz- és szennyvízmérésre kifejlesztett indukciós mennyiségmérő üzletágát, a Fisher-Rosemount céggel kötött know-how szerződés alapján pedig a magyarországi nyomás,- abszolút nyomás,- és differenciál nyomás távadó gyártást. Ezekhez kapcsolódóan egy sereg analitikai, mechanikai, finommechanikai és elektronikai termék önálló fejlesztését és gyártásba vitelét is megvalósították. A Vízművek, a Csatornázási Művek, az olaj és gáz szállítás területén kialakított piaci részvétele mellett – köszönhetően a Szovjetunióban elnyert komoly piaci részvételének – jelentős szerepet játszott a Paksi Erőmű építésénél a szekunder rendszerek műszerezésében, kivitelezésében. A Gamma Művek és a MTA Központi Fizikai Kutatóintézet között szoros együttműködés is kialakult ennek hatására. A Budapesti Műszaki Egyetemmel mint fejlesztővel a Texelektro Ipari Szövetkezettel mint gyártóval, továbbá az egykori Rolitronnal szövetkezve kifejlesztették az MMT intelligens, buszrendszerű mikroprocessoros adatgyűjtő és folyamatirányító rendszert, mely hosszú éveken keresztül a magyarországi műszeripar egyik meghatározó folyamatirányító családja lett.

Az 1980-as évek végén az akkor már 5 000 dolgozóval és több telephellyel rendelkező gyárat is privatizálták, területeit több része osztották. A szovjet piac elvesztésével a cég működése alapjaiban rendült meg. Létszáma és vevői nagymértékben csökkentek. A veszteségessé vált gyár életében újabb privatizációs lépésre került sor, melynek során több üzletág eladásra került. A cég a Gamma Művek elnevezést újra Gamma Műszaki Rt névre módosította.

Ennek során a korábban egységes Gamma Műszaki Zrt. három fő részre, és további kis egységekre szakadt, az orvostechnikai műszer üzletág külön került értékesítésre:

Ezzel alakult ki újra a Gamma Analcont üzletág, amely a folyamatirányítási, műszer fejlesztési és gyártási tevékenységeket végezte a korábbi gyárban, teljes portfóliójával, kapcsolatrendszerével és termékeivel. A Texelektronik Kft fő piaci területe a földgázszállítási üzletág irányítástechnikai műszereinek fejlesztése, gyártása és kivitelezése volt, melynek eredményeképpen az itteni műszerezések 90% feletti beszállítójává vált. A Texelektronik Kft. ügyvezetője és tulajdonosi csoportjának vezetője Papp András volt, aki a privatizációt megszervezte és végrehajtotta. A cég 1999-től a privatizált portfólióból létrehozta a Gamma Analcont Kft-t, amely azóta a régi termékek továbbfejlesztésével, illetve a Honeywell Inc-el kötött technológiai transzfer szerződés keretein belül a magyarországi távadó gyártás meghatározó szereplőjévé vált. A méréstechnikai múltra visszavezethetően Nemzeti Akkreditálási Testülettel minősített (NAT) mennyiség,- nyomás,- hőmérséklet,- és elektronikai eszközök kalibrálására alkalmas laboratóriummal rendelkezik, mely Magyarországon egyedül alkalmas DN 700 mm átmérőig mennyiségmérő eszközök kalibrálására, illetve MKEH hitelesítésre. A Gamma Analcont Kft. ISO 9001 és ISO 14001 minőségirányítási és környezetirányítási rendszerrel, valamint 1998-tól folyamatosan megújított nukleáris minősítéssel: ABOS 2-3-4 minősítéssel is rendelkezik.

Tevékenységeink

A Gamma Analcont Kft, megőrizve a gyár tradícióit, ma is a magyarországi műszergyártás egyik jelentős résztvevője.